AJS 37 Viggen

TypInflygningsSkede (TIS) samt Grundläggande FlygSlagsUtbildning (GFSU), på DCS AJS 37 är till för dig som vill utvecklas till en ännu bättre simulator-pilot på DCS modulen AJS 37 Viggen.

Strävan med TIS (TypInflygningsSkede) och GFSU (Grundläggande FlygSlagsUtbildning) är att göra den rolig/intressant direkt; inte mata en massa information och teori utan att snabbt komma upp i luften. Mycket av utbildningen kan man genomföra under flygning med styrautomatik aktiverad.

Utbildningen avser börja på en ytlig nivå för att senare gå ner på detaljnivå när eleven är mogen/redo för detta. NOSIGs Discord Server används som kommunikationsmedel med tal och bild, genom att instruktören live-sänder (streamar) sin cockpit vy. Inledningsvis startar man generellt med kall motor för att drilla momentet motorstart – senare i utbildningen övergår man till startad motor/start i luften.

Mer info är under framtagning…

Kursmaterial

Vill du utvecklas?

…och följa med på denna resa, då bör du kolla in NOSIG på Facebook (Privat grupp).

KA-50

Syftet med TypInflygningsSkede (TIS) samt Grundläggande FlygSlagsUtbildning (GFSU), på DCS KA-50 är till för dig som vill utvecklas till en bättre simulator-pilot på DCS modulen KA-50.

Mer info är under framtagning…

Kursmaterial

Under framtagning…

Vill du utvecklas?

…och följa med på denna resa, då bör du kolla in NOSIG på Facebook (Privat grupp).