REMISSUTGÅVA och under framtagning!

Medlemmar godkänner att:

 • Alltid tänka – “Vad kan JAG göra för att göra övriga medlemmar BÄTTRE?”
 • Vi följer och respekterar NOSIG regler.
 • Vi tror på ALLAS lika värde.
 • Vi använder inte personangrepp.
 • Vi respekterar varandras åsikter även om vi inte delar dem.
 • På samtliga NOSIG forum och medier skall öppen och trevlig stämning eftersträvas.
 • Vi visar respekt och håller tider vid planerade (GF) flygningar.
 • Vi försöker alla bidra med vad vi kan för att utveckla varandra och NOSIG.
 • Vi bidrar på ett positivt sätt till att locka fler medlemmar, välkomna och hjälpa nya medlemmar till NOSIG.
 • Vi är alla ansvariga för att upprätthålla en positiv och korrekt bild, utåt sett av NOSIG.
 • Grundspråket i NOSIG är Svenska, vi använder dock vissa kommandoord och viss tabulatur enl. NATO standard. Vi är även beredda på att kommunicera på Engelska.
 • Använder inte NOSIG grupp som rekryteringsbas för annan, konkurrerande verksamhet.

Allmänna mötesplatsen på Discord servern är Mässen och all flygverksamhet sker i övriga kanaler!

Har ni konstruktiva förslag på förändringar i reglerna ovan så hör av er till oss i staben.