För kommunikation under flygningar och smärre support ärenden så används “NOSIG Discord Server”. Den är fri att nyttja under förutsättning att man håller en respektabel ton mot varandra. För att kunna prata med oss så behöver du Discord-klienten från https://discordapp.com/download.

När väl klienten är installerad så används länken https://discord.gg/tf2zvCq för att ansluta till servern.

Välkomna

Close Menu