TIS och GFSU AJS 37

TypInflygningsSkede (TIS) samt Grundläggande FlygSlagsUtbildning (GFSU), på DCS AJS 37 är till för dig som vill utvecklas till en ännu bättre simulator-pilot på DCS modulen AJS 37 Viggen.

Strävan med TIS (TypInflygningsSkede) och GFSU (Grundläggande FlygSlagsUtbildning) är att göra den rolig/intressant direkt; inte mata en massa information och teori utan att snabbt komma upp i luften. Mycket av utbildningen kan man genomföra under flygning med styrautomatik aktiverad.

Video från DCS hemsida.

Utbildningen avser börja på en ytlig nivå för att senare gå ner på detaljnivå när eleven är mogen/redo för detta. NOSIGs Discord Server används som kommunikationsmedel med tal och bild, genom att instruktören live-sänder (streamar) sin cockpit vy. Inledningsvis startar man generellt med kall motor för att drilla momentet motorstart – senare i utbildningen övergår man till startad motor/start i luften.

SRS Servern används inte inledningsvis under TIS utan läggs på under senare delen av GFSU.

Kursmaterial

Mer info är under framtagning…

TIS och GFSU KA-50

Syftet med TypInflygningsSkede (TIS) samt Grundläggande FlygSlagsUtbildning (GFSU), på DCS KA-50 är till för dig som vill utvecklas till en bättre simulator-pilot på DCS modulen KA-50.

Mer info är under framtagning…

Video från YouTube.
Close Menu